Značení tahokovu

  1. Popis oka
  2. Provedení tahokovu
  3. Materiál

1. Popis oka

K popisu oka se používá čtveřice čísel:

šířka oka (DL) x výška oka (DC) x posuv (AV, můstek, třmen) x tloušťka (SP,síla materiálu), které přesně určují typ. Šířka a výška oka se měří meziosově, od středu osy jednoho oka po střed osy druhého oka.

Popis oka

Příklady popisu tahokovu:

tahokov z materiálu surová ocel
typ N/28 oko 43 x 13 - 2,5 x 2 mm tl.
provedení neválcovaný
ve formátu tabulí šířka 2000 x výška 1000 mm

tahokov z materiálu pozink DX54D
typ LD/16 oko 16 x 8 - 1,8 x 1 mm tl.
provedení neválcovaný
ve formátu tabulí šířka 1250 x výška 2000 mm

Pro názornost uvádíme příklady variability jedné velikosti oka (oko šířka 62,5 x výška 23 mm) s různými posuvy a tloušťkami.

oko DL x DC posuv AV tloušťka SP
62,5 x 20 3 1
62,5 x 20 3 1,5
62,5 x 20 3 2
62,5 x 20 3 3
62,5 x 20 4,5 3
62,5 x 20 6 3

Všechny tyto varianty se dají ještě vyrobit buď v provedení válcovaném nebo neválcovaném (viz. níže).

Pro určení tvaru ok se používá označení tahokovu : (S)Q, LD, E, (S)T, které se doplňuje číslicí označující šířku oka.


(S)Q - tahokov s čtvercovými oky
* S - písmeno S se přikládá u čtvercových oko pokud je tahokov válcovaný (z italštiny spianato = válcovaný)
např. typy SQ/20 nebo Q/16 apod.


LD - tahokov s kosočtvercovými oky
např. LD/3, LD/10, LD/16...


E - tahokov s šestihrannými oky
E/6, E/15, E25...


(S)T - tahokov s kruhovými oky
* S - písmeno S se u kruhových ok přikládá pokud je tahokovu válcovaný (z italštiny spianato = válcovaný)
např. ST/12, T/18, ST/18


(S)T - tahokov s ornamentálními oky
např. PRL/L, RIGATO2, V 46

2. Provedení tahokovu - válcovaný / neválcovaný

Tahokov díky technologii výroby (rozstřižení a natažení) vychází z výroby vždy jako neválcovaný
  
je tedy plastický, má hrany vystupující do prostoru a oka mírně nakloněna.

Každý typ tahokovu se dá následně převálcovat
  
čímž dojde ke sploštění tahokovu, hrany se zarovnají a tahokov se stane hladkým.

Ukázka jednoho typu tahokovu ve válcovaném a neválcovaném provedení:

typ N/220 (neválcovaný)
N/220

typ S/220 (válcovaný)
S/220

3. Materiál

Tahokov se vyrábí v těchto materiálech: